Ubezpieczenia

Postaw na ekstra ochronę Twojego urządzenia
wybierz program ubezpieczeń Protect+

  • przypadkowe uszkodzenie mechaniczne
  • nagła awaria?
  • kradzież, rabunek, zalanie?

Chronimy Twojego laptopa, tablet, smartfon, kamerę i inne urządzenia na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.


Jak zamówić ochronę Protect+?

Zapraszamy do kontaktu


Co zapewnia program Protect+?

48 godzin

to czas, w którym kurier odbierze od Ciebie zepsute urządzenie, aby dostarczyć je do serwisu

bezpłatny transport

nie ponosisz kosztów transportu do i z punktu serwisowego na terytorium RP

krótki czas naprawy

naprawa telefonu, smartfona, tabletu, komputera - do 10 dni, naprawa pozostałych urządzeń - do 20 dni

urządzenie zastępcze

w przypadku wydłużenia czasu naprawy powyżej, odpowiednio, 10/20 dni - otrzymasz urządzenie zastępcze

brak limitu napraw

nieważne, ile razy Twoje urządzenie ulegnie uszkodzeniu w okresie ubezpieczenia - ochrona nadal działa

brak udziału własnego

nie ponosisz żadnych kosztów napraw uszkodzeń objętych ochroną

cały świat

polisa chroni Twoje urządzenie nie tylko w Polsce, ale również za granicą

Internet i call center

oferujemy możliwość zgłoszenia szkody przez Internet lub telefon


Jak działa Protect+?

Ochrona na wypadek awarii po okresie gwarancji producenta

Ochrona na wypadek przypadkowego uszkodzenia, zalania, przepięcia prądu, kradzieży z włamaniem lub rabunku

Korzyści i zakres ochrony

Pakiet I

Awaria

Pakiet II

Przypadkowe uszkodzenie + kradzież z włamaniem

Pakiet III

Awaria + przypadkowe uszkodzenie + kradzież z włamaniem

Transport na terytorium RP

darmowy

darmowy

darmowy

Czas reakcji

do 48h

do 48h

do 48h

Czas naprawy urządzenia

10 dni / 20 dni *

10 dni / 20 dni *

10 dni / 20 dni *

Ochrona po gwarancji producenta

Ochrona na wypadek przypadkowego uszkodzenia, zalania, przepięcia prądu

Ochrona na wypadek kradzieży z włamaniem lub rabunku

Limit zgłaszanych szkód

brak

brak

brak

Udział własny w szkodzie

brak

brak

brak

Zasięg ochrony

świat

świat

świat

* do 10 dni dla komputera, tabletu, smartfona, do 20 dni dla pozostałych urządzeń

FAQ

 
  • osoby fizyczne lub prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność do czynności prawnych;
  • osoby, które zakupiły urządzenie w sieci al.to jako sprzęt fabrycznie nowy;
  • osoby, które opłaciły składkę ubezpieczeniową płatną jednorazowo za cały okres ochrony.

Numer polisy i dowód zakupu urządzenia.

Do 5 dni od daty zdarzenia w przypadku uszkodzenia oraz do 48 godzin w przypadku kradzieży z włamaniem lub rabunku.

Do 10 dni w przypadku telefonów, komputerów i tabletów; do 20 dni w przypadku aparatów, kamer oraz sprzętów TV i RTV oraz AGD. W przypadku niemożności dochowania terminu realizacji świadczenia ubezpieczeniowego zgodnie z OWU, na 2 dni przed upływem terminu, Administrator działając na zlecenie Ubezpieczyciela, skontaktuje się z Ubezpieczonym telefonicznie, e-mailem lub pocztą, podając przyczyny wydłużenia czasu realizacji świadczenia ubezpieczeniowego oraz nowy przedłużony termin realizacji świadczenia.


Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji na temat ochrony Protect+ i programu ubezpieczeń, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia.
Jeśli ubezpieczenie nie spełnia Twoich oczekiwań możesz złożyć reklamację, wypełniając formularz dostępny pod tym linkiem.
Reklamację należy zgłosić do Departamentu Obsługi Reklamacji:


  • pisemnie
  • z wykorzystaniem aplikacji zamieszczonej na stronie internetowej www.tueuropa.pl - Centrum Obsługi Klienta
  • osobiście, ustnie w centrali Grupy Europa lub w Biurze Regionalnym, w których udostępnione są formularze ułatwiające złożenie reklamacji
  • telefonicznie pod numerami infolinii Grupy Europa

Reklamację możesz złożyć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Zasady rozpatrywania reklamacji w Grupie Europa znajdziesz tutaj.

Karta informacyjna produktu ubezpieczeniowego dostępna jest tutaj

Karta informacyjna RODO dostępna jest tutaj

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym znajdziesz tutaj.


Chcesz zgłosić szkodę lub na bieżąco śledzić status naprawy Twojego sprzętu?